Publikacje

Filtry
Analizy i komentarze

Analizy dotyczące finansów publicznych i komentarze do najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju przygotowane przez IFP.

Raporty

Raporty Instytutu Finansów Publicznych i raporty, których współautorami są dr Sławomir Dudek i/lub eksperci IFP.

Stanowiska i apele Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP

Rada Gospodarcza – Zespół Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP została powołana uchwałą Prezydium Senatu RP z dnia 25 listopada 2020 roku jako organ opiniodawczo-doradczy. W tym dziale prezentujemy stanowiska, oświadczenia i apele Rady Gospodarczej.

Instytut Finansów Publicznych
Komentarze i Analizy

Oszacowanie dodatkowych kosztów obsługi długu publicznego zaciąganego w celu finansowania wydatków za pośrednictwem funduszy zarządzanych przez BGK i PFR w stosunku do wariantu finansowania poprzez emisję długu Skarbu Państwa.

Kluczowe wnioski analizy: Koszty obsługi zadłużenia emitowanego na rzecz funduszu przeciwdziałania COVID-19, funduszu pomocowego i Polskiego Funduszu Rozwoju są wyższe w porównaniu do sytuacji, gdyby wydatki tych funduszy były finansowane…
Komentarze i Analizy

Posłowie debatują nad fikcją

Tegoroczny proces przyjmowania sprawozdania rządu z wykonania budżetu jest szczególny, a dokładniej mówiąc, budzi szczególne zaniepokojenie. Po raz pierwszy w historii Kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie wyraziło pozytywnej opinii w przedmiocie…
Raporty

Indeks wiarygodności ekonomicznej

Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski został przygotowany w siedmiu obszarach życia społecznego i gospodarczego oraz w 29 wymiarach oceny. Procedura tworzenia indeksu składała się z kilku części. Zebrano dostępne oraz rzetelne…
Raporty

Alerty gospodarcze OEES

W ramach Open Eyes Economy Summit, przedsięwzięcia Fundacji GAP, w marcu bieżącego roku zainicjowane zostały prace ośmiu eksperckich zespołów, w skład których wszedł dr Sławomir Dudek. Ich zadaniem było wskazywanie…