Zagrożenia nadmiernego długu publicznego 2024

Projekt Instytutu Finansów Publicznych

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego

Cykliczny raport przygotowywany na podstawie analizy bieżących dokumentów finansowych państwa w szerokiej perspektywie całości otoczenia gospodarczego.

Projekt „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego” został zainicjowany przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów. Obecnie biorą w nim udział również eksperci Instytutu Finansów Publicznych i Fundacji Przyjazny Kraj.

Cykliczne raporty, przygotowywane w ramach projektu, powstają z myślą o przedstawieniu szerszej publiczności problematyki długu publicznego, czynników jego wzrostu i stabilności oraz zagrożeń wynikających z nadmiernego poziomu długu publicznego.

Autorzy raportów przybliżają podstawowe pojęcia oraz przedstawiają mechanizmy, które mają wpływ na utrzymanie przez państwo kontroli nad obsługą zadłużenia. Pokazują jak bardzo złożonym zjawiskiem jest generowanie oraz spłata długu publicznego i uświadamiają, że ostateczny koszt zadłużenia może bardzo się wahać w zależności od sytuacji prawnej, politycznej oraz czynników zewnętrznych, co oznacza, że do zadłużenia zawsze należy podchodzić z ostrożnością i z uwzględnieniem ryzyka. Analitycy przedstawiają argumenty zwolenników zadłużania się przez państwa i argumenty ekspertów zalecających ostrożność, dynamikę kryzysów zadłużenia i dynamikę wychodzenia z sytuacji kryzysowych, konsekwencje wpadnięcia w spiralę zadłużenia i konsekwencje nieprzejrzystości finansów publicznych.

Coroczne raporty przygotowywane są z uwzględnieniem obecnej sytuacji finansów publicznych w Polsce. Zawierają też rekomendacje działań na rzecz odpowiedzialnego podejścia do finansów publicznych.

Zobacz raporty z lat 2021-2024