Analizy i komentarze

Instytut Finansów Publicznych
Analizy i komentarze

Oszacowanie dodatkowych kosztów obsługi długu publicznego zaciąganego w celu finansowania wydatków za pośrednictwem funduszy zarządzanych przez BGK i PFR w stosunku do wariantu finansowania poprzez emisję długu Skarbu Państwa.

Kluczowe wnioski analizy: Koszty obsługi zadłużenia emitowanego na rzecz funduszu przeciwdziałania COVID-19, funduszu pomocowego i Polskiego Funduszu Rozwoju są wyższe w porównaniu do sytuacji, gdyby wydatki tych funduszy były finansowane…
Analizy i komentarze

Posłowie debatują nad fikcją

Tegoroczny proces przyjmowania sprawozdania rządu z wykonania budżetu jest szczególny, a dokładniej mówiąc, budzi szczególne zaniepokojenie. Po raz pierwszy w historii Kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie wyraziło pozytywnej opinii w przedmiocie…