Projekty

Instytut Finansów Publicznych

Prawdziwy budżet

Projekt “Prawdziwy budżet” ma na celu analizę i weryfikację przedkładanych przez Radę Ministrów projektów ustaw budżetowych w oparciu o obiektywne…

#prosto_o_budżecie

Finanse publiczne stały się wiedzą tajemną, trudną do zrozumienia nawet dla niektórych ekspertów czy dziennikarzy, a co dopiero dla obywateli, którzy na co dzień nie zajmują się tematami gospodarki krajowej.

Unijna reforma ram fiskalnych

W odpowiedzi na ryzyko wypaczenia istoty europejskiej reformy ram fiskalnych przez polskie władze Instytut Finansów Publicznych tworzy ekspercki, niezależny komitet monitorujący wdrożenie reformy w polskiej ustawie o finansach publicznych.

Prometeusz: otwarte dane

Rząd, przygotowując zmiany systemowe dotyczące firm i obywateli, nie udostępnia danych podatkowych, a przez przewagę informacyjną może zmylić społeczeństwo, mówiąc o potencjalnych beneficjentach takiego programu.