Ekspertyza: Jednolita danina; praca zbiorowa pod red. prof. Pawła Wojciechowskiego i dr. Sławomira Dudka

Koncepcja jednolitej daniny, zawarta w prezentacji, została opracowana w 2016 r. przez międzyinstytucjonalny zespół ekspertów z administracji centralnej.

Przewodniczącym zespołu był prof. Paweł Wojciechowski, Główny Ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wiceprzewodniczącym dr Sławomir Dudek, wówczas dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

Zespół składał się z ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia.