Projekt Instytutu Finansów Publicznych

#prosto_o_budżecie

Finanse publiczne stały się wiedzą tajemną, trudną do zrozumienia nawet dla niektórych ekspertów czy dziennikarzy, a co dopiero dla obywateli, którzy na co dzień nie zajmują się tematami gospodarki krajowej.

Edukacja społeczeństwa gra tu kluczową rolę – obywatele muszą wiedzieć, że rząd nie ma swoich pieniędzy, a my musimy pomóc im zrozumieć, jak to działa.

Dlatego chcemy mówić prosto o budżecie. Cel ten realizowany jest poprzez regularnie podcasty, miniwykłady wideo, nagrania w serwisie TikTok oraz  felietony.

Inne projekty IFP
Unijna reforma ram fiskalnych
Zagrożenia nadmiernego długu publicznego