Dudek S., Kotecki L., Majszczyk (2023). Prawdziwy budżet 2023: Niezbędne zmiany zwiększające przejrzystość do projektu Ustawy budżetowej na rok 2023 – Podstawowe wielkości, Warszawa, styczeń 2023

Propozycje zmian do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.