Alerty gospodarcze OEES

W ramach Open Eyes Economy Summit, przedsięwzięcia Fundacji GAP, w marcu bieżącego roku zainicjowane zostały prace ośmiu eksperckich zespołów, w skład których wszedł dr Sławomir Dudek.

Ich zadaniem było wskazywanie najważniejszych i najpilniejszych problemów, które pojawiały się w związku z pandemią COVID-19 w różnych dziedzinach życia oraz rekomendowanie konkretnych działań.  Zespół Alertu Gospodarczego przygotował 15 opracowań.

Polecamy szczególnie Alerty o finansach publicznych: