Instytut Finansów Publicznych (IFP) to ośrodek ekspercko-analityczny, który reprezentuje interes społeczeństwa i obywateli oraz aktywnie uczestniczy w debacie publicznej.

Jest niezależną i apartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za główne cele m. in. monitoring stanu i przejrzystości finansów publicznych, fact-checking i przeciwdziałanie populizmowi w życiu publicznym oraz wspieranie demokracji, praworządności i społeczeństwa obywatelskiego.

Założycielem i fundatorem IFP jest dr Sławomir Dudek – uznany ekonomista i ekspert w dziedzinie finansów publicznych.  

Ludzie

Poznaj zarząd, radę oraz ekspertów stale współpracujących z IFP.

Misja

IFP stoi na straży przejrzystości i efektywności finansów publicznych, prostego systemu podatkowego oraz praworządności i wolności gospodarczej z uwzględnieniem wyzwań dotyczących klimatu i środowiska. 

Wizja

IFP jest platformą dialogu i współpracy ekspertów, wyznaczającą standardy i kierunki odpowiedzialnej polityki finansowej i gospodarczej państwa, opartej na szacunku do praworządności, wolności gospodarczej i środowiska, w którym żyjemy.  

Wartości

Przejrzystość i jawność

Przejrzystość i jawność finansów publicznych to podstawa demokracji, a jednocześnie wskaźnik gwarancji praw i wolności jednostek. Aby obywatele mogli z nich w pełni korzystać, należy zapewnić narzędzia społecznej kontroli finansów publicznych.

Efektywność i odpowiedzialność

Polityka finansowa i gospodarcza państwa wymaga racjonalności, ponieważ władze publiczne nie mają swoich pieniędzy, lecz obracają pieniędzmi obywateli. Każda decyzja władz publicznych, wywołująca skutki w finansach publicznych, powinna uwzględniać interes obywateli w perspektywie bieżącej i długofalowej.

Dialog i współpraca w służbie

IFP realizuje swoją misję w oparciu o dialog i współpracę ze wszystkimi podmiotami, które podzielają wartości naszej organizacji. IFP bierze udział w debacie publicznej, opierając się na sprawdzonej wiedzy i rzetelnych danych.

Monitoring i edukacja

Instytut Finansów Publicznych patrzy na ręce każdej władzy, pilnując standardów demokracji i praw człowieka. IFP stawia na edukację obywatelską. Wyjaśnia skomplikowane mechanizmy gospodarcze i ekonomiczne.

Apartyjność i niezależność

Ochrona przejrzystych i jawnych finansów publicznych powinna być bezpartyjna i niezależna od poglądów gospodarczych, społecznych i politycznych. Finanse publiczne muszą być otwarte i jawne dla obywateli, żeby mogli świadomie głosować w wyborach.

Cele

Propagowanie i rozpowszechnianie idei stabilnych, efektywnych i przejrzystych finansów publicznych oraz efektywnego, prostego, przewidywalnego i przejrzystego systemu danin publicznych.
Działalność na rzecz prawa obywateli do zrozumienia i wpływania na sposób pozyskiwania i wydawania środków publicznych (propagowanie społecznej kontroli nad finansami publicznymi) oraz przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w obszarze finansów publicznych.
Rozwój idei wolności gospodarczej, z uwzględnieniem wyzwań dotyczących klimatu i środowiska.
Ochrona demokratycznego państwa prawa.

Obszary działania

Przejrzyste, stabilne i efektywne finanse publiczne
 • Analizujemy politykę finansową państwa
 • Kontrolujemy stan finansów publicznych
 • Ułatwiamy społeczną kontrolę nad finansami publicznymi
 • Demaskujemy nadużycia w finansach publicznych
Proste, efektywne i przewidywalne podatki
 • Pilnujemy pieniędzy podatników
 • Prześwietlamy system danin publicznych
 • Ujawniamy patologie w systemie podatkowym
 • Proponujemy efektywne rozwiązania podatkowe
Wolność gospodarcza, klimat i środowisko
 • Wspieramy wolność gospodarczą
 • Promujemy własność prywatną
 • Popularyzujemy podejście ESG
 • Szanujemy klimat i środowisko
Praworządność
 • Walczymy o demokrację i państwo prawa
 • Wspieramy wolne media
 • Bronimy niezależnych instytucji
 • Działamy na rzecz wolnych wyborów