Think net

Instytut Finansów Publicznych jako platforma dialogu i współpracy integruje podmioty, które podzielają te same wartości.

Tym samym IFP to pierwszy w Polsce think net (think network), zorientowany kompleksowo na finanse publiczne.

Współpracują z nami

SGH
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, której początki sięgają 1906 roku. Od wielu lat znajduje wysokie miejscach w rankingach szkół wyższych. SGH prowadzi badania i działalność dydaktyczną w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości, metod ilościowych w ekonomii i systemów informacyjnych, międzynarodowych stosunków gospodarczych i zarządzania.
www.sgh.waw.pl

Fundacja Przyjazny Kraj
FUNDACJA PRZYJAZNY KRAJ

Fundacja Przyjazny Kraj to organizacja pozarządowa, do której celów statutowych należą: prowadzenie badań i analiz dotyczących systemów regulacyjnych i ekonomicznych, promowanie wolności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, działalność edukacyjna, podejmowanie działań wspierających rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej, wzrost efektywności działania instytucji państwowych i samorządowych.
www.przyjaznykraj.pl

Forum Obywatelskiego Rozwoju
FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU (FOR)

FOR to think tank założony w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek. Celem FOR jest zmiana świadomości Polaków oraz prawa w kierunku wolnościowym poprzez organizację debaty i publikację raportów na ważne tematy społeczno-gospodarcze. Działalność FOR została doceniona licznymi nagrodami: Złote Spinacze, Templeton Freedom Awards czy Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy.
www.for.org.pl

IDEIA QUANT TANK
INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK

IDEIA QUANT TANK to podmiot, którego celem jest wsparcie uczestników debaty publicznej wysokiej jakości analizą oraz pogłębionym modelowaniem. IDEIA QUANT TANK chce, aby wybory społeczne dokonywały się w oparciu o rzetelną wiedzę i merytoryczną wymianę poglądów.
www.ideia.pl

Instytut Emerytalny
INSTYTUT EMERYTALNY

Instytut Emerytalny to niezależny think tank skupiający ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym, ubezpieczeniami oraz długoterminowym oszczędzaniem.
www.instytutemerytalny.pl

Instytut Odpowiedzialnych Finansów
INSTYTUT ODPOWIEDZIALNYCH FINANSÓW

Instytut Odpowiedzialnych Finansów to podmiot, mający na celu budowę środowiska, w którym instytucje finansowe służą podnoszeniu poziomu życia współczesnego społeczeństwa bez pomnażania zagrożeń dla przyszłych pokoleń. Celem IOF jest również informowanie, inspirowanie i promowanie standardów ograniczających nieodpowiedzialne zachowania oraz propagowanie zasad i reguł odpowiedzialnych finansów w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym oraz w sektorze publicznym.
www.iof.org.pl

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarczej to organizacja, której misją jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy. PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.
www.pol-ukr.com

Wojewódka i Wspólnicy
WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. to warszawska kancelaria prawa pracy, specjalizująca się w pomocy pracodawcom i usługodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń emerytalnych.
www.wojewodka.pl

Instytut Zdrowia i Demokracji
INSTYTUYT ZDROWIA I DEMOKRACJI

IZiD jest grupą ekspercką specjalizującą się w obszarze gospodarki zdrowotnej, sektorów farmaceutycznego, wyrobów medycznych i świadczeń zdrowotnych. Eksperci IZiD są autorami analiz, raportów i oryginalnych koncepcji poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce. Bierzemy udział w konsultacjach i tworzeniu rozwiązań legislacyjnych i regulacyjnych i poszukiwaniu możliwości wzrostu inwestycji w zdrowiu i uczestniczymy w procesie dialogu społecznego. IZiD jest wydawcą codziennego FlashBrief24™ i cotygodniowego Market Brief™ zawierającego autorskie opracowanie najważniejszych informacji branżowych, alertów legislacyjnych, zestawień regulacyjnych i komentarzy eksperckich.
www.izid.pl

SKN EP
SKN EP

SKN EP to studenckie koło naukowe zajmujące się ekonomią polityczną. Łączy pasjonatów kulturalnej debaty politycznej oraz działaczy chcących wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Realizuje to dzięki regularnym konferencjom, projektom i wydarzeniom z udziałem czołowych postaci ze świata polityki, nauki, oraz biznesu organizowanym przez członków Koła. SKN EP co roku znajduje się w czołówce rankingu Studenckich Kół Naukowych na SGH, aktywizując zdolnych i ambitnych studentów oraz dając im przestrzeń do rozwoju. Tworzy ekonomiczny dyskurs na uczelni jak i poza nią.
www.sknep.pl