Rada Gospodarcza przy Marszałku Senatu RP

Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek wchodzi w skład Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP.

Rada Gospodarcza – Zespół Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP została powołana uchwałą Prezydium Senatu RP z dnia 25 listopada 2020 roku jako organ opiniodawczo-doradczy.

Przewodniczącym Rady został Zbigniew Jakubas – właściciel Grupy Kapitałowej Multico.

W skład Rady weszli również:

  • Henryka Bochniarz – przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan,
  • Jerzy Hausner – członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
  • Bogdan Kaczmarek – zarządzający spółkami Com40 i Big Star,
  • Adam Kiciński – prezes Zarządu CD Projekt SA,
  • Jerzy Krzanowski – współzałożyciel i wiceprezes firmy Nowy Styl,
  • Arkadiusz Muś – prezes Zarządu Press Glass,
  • Henryk Orfinger – przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA,
  • Michał Świerczewski – prezes Zarządu spółki x-com.