Projekt Instytutu Finansów Publicznych

Unijna reforma ram fiskalnych

W odpowiedzi na ryzyko wypaczenia istoty europejskiej reformy ram fiskalnych przez polskie władze Instytut Finansów Publicznych tworzy ekspercki, niezależny komitet monitorujący wdrożenie reformy w polskiej ustawie o finansach publicznych.

W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska w komunikacie COM(2022) 583 final przedstawiła kierunki reformy dotychczasowych ram zarządzania gospodarczego w UE, w szczególności ram konstrukcyjnych dla finansów publicznych. To swego rodzaju kodeks drogowy dla procesu budżetowego w poszczególnych krajach, składający się na proces zarządzania gospodarczego w całej UE.

W praktyce jest to zestaw zasad, procedur i bezpieczników, który pilnuje, aby stan finansów publicznych nie wymknął się spod kontroli. Jednocześnie umożliwia reformy i inwestycje oraz ogranicza wysokie wskaźniki długu publicznego w sposób realistyczny, stopniowy i trwały. Tak zreformowane ramy powinny pomóc w zbudowaniu ekologicznej, cyfrowej i odpornej gospodarki przyszłości, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansów publicznych.

Proces implementacji reformy fiskalnej UE od samego początku wymaga nadzoru i monitoringu.  Wdrożenie unijnej reformy ram fiskalnych na wiele lat zdeterminuje kształt finansów publicznych w Polsce, dlatego musi odbywać się pod kontrolą obywatelską i pod kontrolą niezależnych ekspertów, ponieważ politycy mają skłonność do luzowania reguł budżetowych ze szkodą dla społeczeństwa w długim okresie.

W ramach projektu Unijna reforma ram fiskalnych powołamy ekspercki, obywatelski, niezależny komitet monitorujący wdrożenie reformy w polskiej ustawie o finansach publicznych.

Do zespołu eksperckiego dołączą wybitni specjaliści zakresu finansów publicznych i prawa europejskiego, w szczególności praktycy, tj. byli wieloletni pracownicy Ministerstwa Finansów. W gronie ekspertów są też współtwórcy polskiej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), jak również osoby odpowiedzialne w czasie polskiej prezydencji w UE za wprowadzenie dotychczasowych ram fiskalnych w UE.

Inne projekty IFP
Prometeusz: otwarte dane
#prosto_o_budżecie