Instytut Finansów Publicznych

Projekt Instytutu Finansów Publicznych

Prawdziwy budżet

Projekt “Prawdziwy budżet” ma na celu analizę i weryfikację przedkładanych przez Radę Ministrów projektów ustaw budżetowych w oparciu o obiektywne i zweryfikowane dane i wskaźniki.

2024

 

 

 

2023

 

 

 

Inne projekty IFP
Zagrożenia nadmiernego długu publicznego