Ludzie IFP

Ludzie IFP

dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

Prodziekan Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) Jest absolwentem matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał także stopień doktora matematyki stosowanej. Stopień doktora…
Ludzie IFP

Eliza Rutynowska

Adwokatka specjalizująca się w tematyce praworządności i prawach człowieka, przy Izbie Adwokackiej w Warszawie i doktorantka na Wydziale Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka (z wyróżnieniem)…
Instytut Finansów Publicznych
Ludzie IFP

dr Jarosław Bełdowski

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Zakładu Ekonomii Liberalnej. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej.…
Ludzie IFP

prof. dr hab. Jan Kudła

Prof. dr hab. Janusz Kudła jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię opodatkowania (w szczególności: teorię uchylania się od opodatkowania, międzynarodową konkurencję podatkową oraz opodatkowanie…
Ludzie IFP

Sławomir Kalinowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi. Sekretarz Rady Naukowej IRWiR PAN. Członek zespołów redakcyjnych kwartalników Wieś i Rolnictwo…
Ludzie IFP

Jacek Dziuba

Ekspert w zakresie zarządzania finansami oraz prawa podatkowego i finansowego. Doradca podatkowy. Certyfikowany główny księgowy i dyrektor finansowy. Stały komentator dziennika “Rzeczpospolita”. Wykładowca m.in na studiach MBA. Realizuje ścieżkę ACCA.…
Ludzie IFP

Paweł Dariusz Wiśniewski

Od 2014 roku pracuje w Komisji ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) w Parlamencie Europejskim, wspierając merytorycznie najpierw prof. Dariusza Rosatiego (2014-2019), a aktualnie prof. Marka Belkę (2019 – ). Do…
Ludzie IFP

prof. dr hab. Marek Belka

Poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024, Prof. dr hab. nauk ekonomicznych Ekonomista z wykształcenia. Przez większość kariery związany z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik stażów naukowych na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Chicagowskim…
Ludzie IFP

prof. Cezary Wójcik

Profesor ekonomii i przywództwa SGH, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership, visiting scholar i na uniwersytetach Harvarda, Berkeley, Melbourne, Glasgow i in.  Zaangażowany w działalność publiczną i praktykę gospodarczą, min…