Paweł Dariusz Wiśniewski

Od 2014 roku pracuje w Komisji ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) w Parlamencie Europejskim, wspierając merytorycznie najpierw prof. Dariusza Rosatiego (2014-2019), a aktualnie prof. Marka Belkę (2019 – ). Do jego obowiązków należy między innymi doradzanie ws. pracy merytorycznej powiązanej z Komisją ECON i podkomisją podatkową, redagowanie poprawek, współnegocjowanie aktów prawnych czy przygotowywanie przemówień. Za swoją dotychczasową pracę w Parlamencie Europejskim otrzymał Medal Kopernika od Związku Banków Polskich. Autor licznych artykułów w polskich i zagranicznych publikacjach dot. gospodarczych aspektów, którymi zajmuje się UE czy przejrzystości podatkowej. Prywatnie zainteresowany funkcjonowaniem rajów podatkowych i popkulturą. Absolwent m.in. Uniwersytetu Humboldtów i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Doktorant na SGH.