Urszula Rybicka

Kierowniczka ds. komunikacji 

Doświadczona popularyzatorka nauki. Specjalizuje się w upowszechnianiu wiedzy i przystępnym komunikowaniu skomplikowanych ustaleń naukowych. W ciągu swojej kariery dziennikarskiej, a także później we współpracy z instytucjami naukowymi działała na rzecz popularyzowania: fizyki kwantowej (w tym m.in. eksperymentów z udziałem Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN), biologii, archeologii, astronomii, cyberbezpieczeństwa, walki z antropogeniczną zmianą klimatu i wielu innych ważnych, ale czasem trudnych tematów. Teraz angażuje się w naszą misję upowszechniania wiedzy o ekonomii oraz odpowiedzialnym zarządzaniu finansami publicznymi.