prof. Cezary Wójcik

Profesor ekonomii i przywództwa SGH, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership, visiting scholar i na uniwersytetach Harvarda, Berkeley, Melbourne, Glasgow i in. 

Zaangażowany w działalność publiczną i praktykę gospodarczą, min był: członkiem Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcą Ministra Finansów oraz doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego, założycielem i Dyrektorem Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP, ekspertem Komisji Europejskiej, głównym doradcą ekonomicznych Banku WestLB, członkiem panelu oceniającego pakiet wsparcia finansowego dla Grecji w European Court of Auditors. Pracował w organizacjach międzynarodowych, w tym Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii, Wiedeńskim Instytucie Badań Porównawczych.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i autorem oraz współautorem dziewięciu książek wydanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Estonii i na Węgrzech. Jego prace były publikowane i cytowane w renomowanych dziennikach zagranicznych w „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Zeit”, „Handelsblatt”. Regularnie publikuje w dziennikach krajowych, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”.

W rankingu “Gazety Wyborczej” wytypowany do pierwszej trójki najlepszych kandydatów do nowej Rady Polityki Pieniężnej.

W 2011 włączony przez Kancelarię Prezydenta na listę „Generacja 45” – listę młodych Polaków którzy kształtują przyszłość swoich dyscyplin, od sztuki po naukę i biznes.

Laureat obu najważniejszych nagród przyznawanych ekonomistom w Polsce. W 2008 r. – nagrody City Banku Handlowego za szczególny wkład w rozwój ekonomii i finansów. W 2009 r. – nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Wielokrotnie wyróżniany, w tym: dwukrotny stypendysta Fulbrighta, laureat stypendium Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2011 wyróżniony Letter of Achievement za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy School Government.

Posługuje się biegle językiem polskim, angielskim i niemieckim, komunikuje się w języku hiszpańskim i rosyjskim.

Ma dwójkę dzieci, żonę i jest szczęśliwym człowiekiem.