dr Konrad Walczyk

Wicedyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Związany z nią od chwili podjęcia studiów w SGH.

Wykłada makroekonomię i teorię opodatkowania. Prowadzi pracę badawczą i naukową w zakresie teorii opodatkowania i cykli koniunkturalnych. Ekspert od polityki podatkowej oraz badań i analizy koniunktury gospodarczej. Pracę naukową łączy z aktywnością praktyka. W latach 1999-2005 pracował w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów (DSP). Był m.in. zastępcą dyrektora DSP odpowiedzialnym za opracowanie systemu e-Podatki; kierował projektem PHARE pt. „Modernizacja systemu poboru podatków i kontroli podatkowej”. Uczestnik licznych projektów NCN i NCBiR dot. polityki podatkowej, poboru podatków, skutków opodatkowania i zachowań podatników.