Unia Europejska i Polska wobec wyzwań związanych z finansami publicznymi, rynkiem finansowym oraz Brexitem

W dniu 12 czerwca  odbędzie się seminarium naukowe organizowane przez Katedrę Finansów Międzynarodowych SGH pt. “Unia Europejska i Polska wobec wyzwań związanych z finansami publicznymi, rynkiem finansowym oraz Brexitem”.

Przedmiotem dyskusji będą najbardziej aktualne kwestie związane ze stanem finansów publicznych w Polsce, finansowaniem dostępnym z funduszy unijnych oraz skutkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W panelu I poświęconemu Finansom Publicznym,  Dr Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista IFP, odpowie na pytanie: „Jak przywrócić konstytucyjną rangę budżetu państwa?”

Link do prezentacji tutaj