Premiera raportu: Zagrożenia nadmiernego długu publicznego, Europejski Kongres Finansowy

 

Podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbywa się w Sopocie, został zaprezentowany raport „Zagrożenia nadmiernego długu publicznego 2023”. Raport wydany przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów został przygotowany we współpracy z Instytutem Finansów Publicznych i Fundacją Przyjazny Kraj.

To trzecia edycja raportu, w którym omawiana jest problematyka długu publicznego w Polsce, jego czynniki wzrostu i stabilności, jak również aktualne zagrożenia wynikające z doprowadzenia do jego nadmiernego poziomu.

“Podwyższone stopy procentowe pozostaną z nami na dłużej, bo inflacja jest uporczywa i nie chce szybko powrócić do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo i władze monetarne, a analizy stabilności długu publicznego wskazują na coraz większe jej zagrożenie w średnim i długim okresie. Krótkoterminowo zaś, oprócz potrzeb infrastrukturalnych i niskiego poziomu inwestycji w gospodarce, trwająca wojna w Ukrainie wskazuje na konieczność skokowego zwiększenia kosztownych wydatków na modernizację sił zbrojnych. A do tego jesteśmy w trakcie roku wyborczego, który zapewne będzie owocował kolejnymi obietnicami i projektami o charakterze politycznym, na które także nie ma środków w budżecie i jeśli będą realizowane, będą implikować dalszy przyrost długu publicznego” – oceniają autorzy raportu.

W debacie towarzyszącej prezentacji udział wzięli: dr Sławomir Dudek, prezes  i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych oraz Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj.

Pełna treść raportu tutaj.