Projekt Instytutu Finansów Publicznych

Prometeusz: otwarte dane

Rząd, przygotowując zmiany systemowe dotyczące firm i obywateli, nie udostępnia danych podatkowych, a przez przewagę informacyjną może zmylić społeczeństwo, mówiąc o potencjalnych beneficjentach takiego programu.

(…) zanim do nich przemówił, byli jak ślepcy i brodzili w mroku, nie wiedząc ani o sobie nic, ani o świecie otaczającym (…) Dał im naukę o liczbach, najprzedniejszą wiedzę i objawił kunszt pisma – Jan Parandowski, Mit o Prometeuszu

IFP wraz z siecią think tanków przygotuje mapę drogową i regulacje, jak otworzyć dane budżetowe i dotyczące podatników, tak by móc dokładnie przeliczać programy, takie jak np. Polski Ład, i informować społeczeństwo o pułapkach rządowych rozwiązań, weryfikować kto faktycznie zyska, kto straci.

Inne projekty IFP
Unijna reforma ram fiskalnych