Polskie władze luźno podchodzą do reguł wydatków publicznych i świat to dostrzega

Zasady przejrzystości, gospodarności, zasadności, uczciwości – można ich wymieniać wiele i trudno znaleźć taką, której naruszenia nie odnotowano w raporcie „Rządy prawa, nie pieniądza: Jak polski rząd wykorzystuje środki publiczne i fundusze unijne do niszczenia praworządności”, ogłoszonym 10 października 2023 przez Międzynarodową Federację Praw Człowieka. O raporcie w najnowszym wydaniu Liberté! pisze Urszula Rybicka, szefowa działu komunikacji IFP. [Liberté!, 11.10.2023 r]