Jak nas widzą, tak nas wyceniają – IFP o polskiej wiarygodności na EFNI

Na wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej składa się wiele elementów, wśród nich niebagatelną rolę odgrywa stabilność reguł podatkowych, przejrzystość systemu fiskalnego i ogólnie stan finansów publicznych. Eksperci ostrzegają, że ogólna wiarygodność ekonomiczna Polski spada. Objawem, ale też źródłem braku zaufania może być też zamrożenie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Te tematy głównie poruszać będzie IFP podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie 12 października.

„KPO to nie tylko pieniądze” – podkreśla główny ekonomista i prezes IFP dr Sławomir Dudek. -„Aczkolwiek te pieniądze dałyby oddech finansom publicznym, które są poturbowane kryzysem i transferami socjalnymi bez pokrycia”.

Ważniejsze jednak jest to, że tych środków nie można wydać „od tak”. Plany odbudowy to przygotowane przez poszczególne kraje członkowskie i zatwierdzone przez UE pakiety ważnych i potrzebnych reform i inwestycji. Wśród nich digitalizacja, przywrócenie praworządności, transformacja energetyczna.
Zamrożenie KPO jest też emanacją konfliktu na linii UE – Polska, co obniża wartość złotego i wiarygodność polskich aktywów w oczach inwestorów.
O tym będzie mówił dr Dudek w drugim dniu EFNI.

Tego samego dnia zaprezentowane zostaną również wyniki eksperckich wyliczeń Indeksu wiarygodności ekonomicznej. Składają się na niego ratingi międzynarodowych agencji, ale też m.in. dodatkowa ocena stanu zadłużenia, zarządzania budżetem państwa czy systemu podatkowego. Ten wskaźnik dla Polski jest obecnie ujemny i spadł w stosunku do ubiegłego roku. Eksperci wykonali też zestawienie wskaźnika dla państw Grupy Wyszehradzkiej. Analiza danych wskazuje, że w ubiegłym roku wiarygodność państwa w obszarze finansów publicznych uległa pogorszeniu w Polsce i na Węgrzech. W Czechach i na Słowacji wartość wskaźnika jest pozytywna i w 2022 roku wzrosła. Wynosi odpowiednio 0,46 i 0,96 pkt.

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy.