List otwarty o CPK. Polscy eksperci sprowadzają projekt z nieba na ziemię

Zbyt optymistyczne prognozy ruchu pasażerskiego oraz rozwoju firmy LOT to główne obszary ryzyka związane z inwestycją w hub lotniczy CPK. Ekonomiści wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że gdyby zrealizowano ten projekt, to środki na tę inwestycję zostałyby zmarnowane. Wystosowali w tej sprawie list otwarty. Wśród sygnatariuszy są prezes i główny ekonomista IFP, dr Sławomir Dudek, oraz przewodniczący Rady Programowej IFP prof. Paweł Wojciechowski.