Hanna Majszczyk – członkini Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych weszła do rządu

Z radością i dumą gratulujemy Pani Hannie Majszczyk – do niedawna członkini rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych – nominacji na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w nowym rządzie. Zadań i wyzwań nie brakuje, ale mamy głębokie przekonanie, że wiedza i doświadczenie nowej Pani wiceminister pozwolą skutecznie stawić im czoła.

Hanna Majszczyk jest wybitną ekonomistką, specjalizującą się w zagadnieniach dotyczących systemu podatkowego i szerzej finansów publicznych. Jest współautorką obszernej cyklicznej niezależnej analizy „Prawdziwy budżet”. Zawsze wspierała wartości, na których opiera się misja Instytutu Finansów Publicznych.

“Jawność i przejrzystość finansów publicznych to również podstawa dla skutecznej kontroli finansów publicznych przez Parlament i społeczeństwo, które ma prawo wiedzieć, na co i w jakich wielkościach przeznaczane są środki pochodzące w większości z ponoszonych przez obywateli danin publicznych” – napisała w 2022 r. w ekspertyzie “Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do kwestii przejrzystości finansów publicznych w Polsce”.

W Ministerstwie Finansów pracowała przez wiele lat, w tym jako podsekretarz stanu w latach 2010 – 2017. W 2015 została wyróżniona odznaką honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Teraz podjęła się udziału w trudnej misji odbudowy finansów publicznych. Życzymy Pani Hannie Majszczyk powodzenia i dziękujemy za dotychczasową nieocenioną współpracę.

W związku z objęciem stanowiska w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk przestała pełnić funkcję członkini Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych.