Deficyt budżetowy będzie stopniowo spadał

Jest prawdopodobne, że wykonanie deficytu finansów publicznych będzie w 2024 roku lepsze niż zaplanował to nowy rząd w projekcie budżetu, a to dzięki lepszej sytuacji makroekonomicznej i większym wpływom podatkowym

– powiedział Interii członek Rady Polityki Pieniężnej i Rady Programowej IFP,  Ludwik Kotecki. Jak zaznaczył, RPP powinna zaczekać z kolejnymi decyzjami o stopach procentowych “zanim nie ujawnią się efekty podwyżek wynagrodzeń, które mogą wpłynąć na inflację”. [Biznes Interia, 23.12.2023 r.]