Prof. Marek Belka w Radzie Programowej Instytutu Finansów Publicznych

Do grona ekonomistów zasiadających w Radzie Programowej Instytutu Finansów Publicznych dołączył prof. Marek Belka – były premier, minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego i ekspert instytucji międzynarodowych.

„Jesteśmy zaszczyceni, że Pan profesor wspiera naszą misję i jest gotów dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem” – mówi Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek.

Marek Belka jest profesorem nauk ekonomicznych. Aktualnie jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Przez większość kariery naukowej był związany z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczył ponadto w stażach naukowych na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Chicagowskim oraz w London School of Economics.
Obecnie wykłada w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera.
W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.

Profesor Belka pełnił również wiele funkcji w międzynarodowych instytucjach. W latach 2003-2004 był szefem Koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku. Od 2006 do 2008 roku pracował jako Sekretarz Wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. był dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W latach 2010 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Profesor Belka został zaprzysiężony jako nowy poseł Parlamentu Europejskiego 2 lipca 2019 r. (kadencja 2019-2024). Jest członkiem parlamentarnej Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych, zastępcą członka w parlamentarnej Komisji Handlu Międzynarodowego, członkiem Delegacji ds. relacji z USA i zastępcą członka w Delegacji ds. relacji z krajami Ameryki Środkowej.
W 2020 roku został powołany do składu Podkomisji ds. podatkowych.

W Radzie Programowej Instytutu Finansów Publicznych – obok prof. Marka Belki – obecnie zasiadają:

prof. Paweł Wojciechowski – przewodniczący
prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz
dr Mirosław Gronicki
prof. dr hab. Jerzy Hausner
dr Stanisław Kluza
Ludwik Kotecki
prof. Cezary Wójcik