Instytut Finansów Publicznych

Seminarium Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu o sytuacji makroekonomicznej

Kolejne z cyklu eksperckie seminarium Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP odbywa się 12 września 2023 r. w Senacie. Wybitni specjaliści będą omawiać sytuację makroekonomiczną w Polsce.

Czy mamy w Polsce recesję? Jak będzie się kształtował wzrost gospodarczy, inflacja i poziom zadłużenia w perspektywie krótko, średnio i długookresowej? Co zrobić, aby w obecnych trudnych warunkach stymulować wzrost inwestycji?

To nie są łatwe pytania – zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, w której dominują proste obietnice i skrótowe slogany. Ale eksperci biorący udział w Seminarium gwarantują wysoki poziom merytorycznej dyskusji. Wśród nich będą: prof. dr hab. Jerzy Hausner, b. wicepremier, b. minister gospodarki, pracy i polityki społecznej; Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu; dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski; Ludwik Kotecki, b. wiceminister finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Andrzej Rzońca, Szkoła Główna Handlowa; prof. Cezary Wójcik, Szkoła Główna Handlowa;  dr Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.

Seminarium Sytuacja makroekonomiczna w Polsce: diagnoza, zagrożenia i zalecenia ekspertów odbędzie się w gmachu Senatu o godz. 12.30

Zapraszamy na transmisję na żywo

Link do prezentacji dr. Sławomira Dudka Aktualna sytuacja makroekonomiczna – puls gospodarki