Rozważni populiści

Z badań ekonomistów wynika, że populizm jest ekonomicznie szkodliwy. Pojawiają się jednak głosy sugerujące, że po 2016 r. mieliśmy do czynienia z niezwykłą odmianą populizmu, która w krótkim okresie okazała się dobra dla gospodarki

– pisze prof. Paweł Wojciechowski dla Rzeczpospolitej [9.02.2024]