Reguły budżetowe czy rada fiskalna? Debata w SGH

Debata Towarzystwa Ekonomistów Polskich i Szkoły Głównej Handlowej zorganizowana przez dr Sławomira Dudka odbyła się 15 stycznia 2020 r. Dyskusję otworzyli prof. Marek Rocki, Rektor SGH oraz Przewodnicząca Rady TEP Julia Patorska.

Wykład otwarcia  “Wprowadzenie: SRW – spojrzenie praktyczne” wygłosił dr Sławomir Dudek, jedne ze współautorów reguły wydatkowej. W swojej prezentacji pokazał historię powstania Stabilizującej Reguły Wydatkowej, jej działanie, cechy i stan debaty publicznej w tym temacie.

Dyskusję zaproszonych ekspertów poprowadził redaktor Marek Chądzyński z „Dziennika Gazety Prawnej”. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Monika Kurtek – główna ekonomistka Bank Pocztowy S.A.; prof. Marta Postuła – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marek Dietl – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Ludwik Kotecki – Instytut Odpowiedzialnych Finansów, były wiceminister finansów; dr Mateusz Szczurek – Europejska Rada Budżetowa, były minister finansów; Bartłomiej Wiczewski – ECFIN Komisja Europejska oraz dr Sławomir Dudek – członek TEP, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Relacja wideo z wykładu i debaty TUTAJ