O wyzwaniach dla świata – eksperci IFP na międzynarodowej konferencji

„Równowaga gospodarcza i ekonomia umiaru” oraz „Pieniądz i finanse a wzrost i rozwój” to tematy sesji, w których brali udział prof. Paweł Wojciechowski i dr Sławomir Dudek podczas Specjalnej Jubileuszowej Konferencji Naukowej “Zmiany geopolityczne i ich implikacje dla rozwoju gospodarczego” zorganizowanej na Akademii Leona Koźmińskiego.

Konferencja była poświęcona wyzwaniom dla Polski, Europy i świata w kontekście kryzysów politycznych, konfliktów zbrojnych oraz napięć międzynarodowych. Specjaliści z różnorodnych dziedzin z całego świata debatowali przez dwa dni na temat możliwych dróg rozwoju w tych niełatwych okolicznościach.

Uczestnikami wydarzenia było 57 uczonych i ekspertów, m. in. z USA, Chin, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji i Węgier oraz wybitne osobistości nauk społecznych z czołowych ośrodków naukowych i analitycznych w Polsce.