Dr Sławomir Dudek ze statuetką Syreny Warszawskiej

31 lipca wręczone zostały Nagrody m.st. Warszawy. W gronie laureatów – osób zasłużonych dla Warszawy – znalazł się główny ekonomista i prezes zarządu Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek. Ponadto wśród tegorocznych nagrodzonych byli m.in. reżyserka Agnieszka Holland, pisarka Hanna Krall czy weteran powstania warszawskiego Stefan Meissner ps. „Krzysztof”.

Laureaci Nagrody m.st. Warszawy otrzymali statuetki Syreny Warszawskiej z rąk prezydenta Rafała Trzaskowskiego podczas uroczystej sesji Rady Miasta Warszawy, która odbyła się 31 lipca 2023 r. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej.

Przyjmując nagrodę, dr Sławomir Dudek zobowiązał się w imieniu Instytutu Finansów Publicznych do dalszych intensywnych działań na rzecz obrony przejrzystości finansów publicznych. Zaznaczył, że jawność procesów zarządzania finansami publicznymi jest wartością ważną nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, ale jest przede wszystkim jednym z bazowych elementów systemu demokratycznego i realizacją podstawowych praw obywatelskich.

„Może to jest banał? Co to ma za znaczenie, czy zaksięgujemy w jednym miejscu pieniądze, czy w drugim? Ale chciałbym przypomnieć, że program Pegasus, który służył do inwigilowania społeczeństwa, został wykryty dzięki dokumentom finansowym. Gdyby była przejrzystość finansów publicznych, wiele rzeczy w naszym kraju by się nie wydarzyło” – mówił podczas uroczystości dr Sławomir Dudek.

Przypomniał treść Apelu o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych podpisanego przez 60 osób, ekspertów w dziedzinie ekonomii, prawa i autorytety w zakresie organizacji życia publicznego. Napisano w nim, że obywatele „…maja prawo do zrozumienia i wpływania na sposób pozyskiwania i wydawania środków publicznych.”

Nagrody miasta Warszawy są przyznawane co roku osobom i organizacjom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Stolicy. Wśród tegorocznych laureatów, obok dr. Sławomira Dudka znaleźli się m.in.: reżyserka Agnieszka Holland, pisarka Hanna Krall, weteran powstania warszawskiego Stefan Meissner ps. „Krzysztof”, profesor nauk o ziemi Jarosław Stolarski – Dyrektor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, aktor Maciej Stuhr, dr Robert Firmhofer

– popularyzator nauk, współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik, zasłużona instruktorka ZHP Róża Karwecka oraz instytucje, w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”, Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil Warszawa”.