Instytut Finansów Publicznych

Kto rządzi polskim zdrowiem?

Mega trendy globalne są silne w każdej dziedzinie życia i to powoduje określone konsekwencje, m.in. wpływ na rozwój gospodarczy. Jeśli spojrzymy na te mega trendy wymieniane od dawna debacie światowej, to są to demografia, zmiany technologiczne i zmiany klimatyczne. Polska wg OCED w perspektywie 2050 będzie miała wzrost gospodarczy niższy o 0,8 proc. niż pozostałe kraje UE –- powody to brak inwestycji i starzenie się społeczeństwa – mniej osób pracujących, więcej na utrzymaniu, co ma kluczowe znaczenie dla systemu opieki zdrowotnej. To zasadniczo zmienia rzeczywistość w kwestii usług opiekuńczych i polityki zdrowotnej. Wg danych OECD Polska jest w czołówce państw UE, jeśli chodzi o zgony z powodów behawioralnych, a do 2050 roku będziemy mieli największą po Słowacji umieralność w UE” – mówił prof. Paweł Wojciechowski, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych podczas seminarium “Kto rządzi polskim zdrowiem? Ramy kształtowania polityki zdrowotnej”, zorganizowanego przez Instytut Zdrowia i Demokracji. Dyskusję moderował Grzegorz Ziemniak, ekspert IFP.