Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o finansach publicznych

5000 zł mogą zdobyć autorzy najlepszych prac: licencjackiej i magisterskiej, poświęconych finansom publicznym w konkursie ogłoszonym przez Instytut Finansów Publicznych. Konkurs jest inicjatywą w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej ogłoszonego przez Senat RP. IFP jest partnerem obchodów.

„Instytut Finansów Publicznych bardzo intensywnie działa na rzecz edukacji i popularyzacji wiedzy. W związku z tym aktywnie włączamy się – jako partner – w obchody Roku Edukacji Ekonomicznej, który w 2024 r. ogłosił Senat RP. Zgodnie z naszą misją, chcemy zainteresować studentów oraz szerzej społeczność akademicką tematyką finansów publicznych jako przedmiotem badań i kształcenia. Dlatego w Roku Edukacji Ekonomicznej ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę licencjacką i najlepszą pracę magisterską na temat finansów publicznych. W obydwu kategoriach przewidujemy główną nagrodę wysokości 5 tys. zł” – mówi Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek.

IFP planuje organizować konkurs cyklicznie co roku. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objął Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP Senator Kazimierz Kleina.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace magisterskie i licencjackie złożone w uczelniach – obronione oraz te zaplanowane do obrony. Przyjmowanie prac konkursowych rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 7 października. Regulamin i harmonogram konkursu oraz formularz zgłoszeniowy wkrótce pojawią się na stronie internetowej IFP.

„Liczymy na to, że temat finansów publicznych będzie wzbudzał coraz większe zainteresowanie uczestników studiów ekonomicznych. Ten obszar wiedzy ma znaczenie nie tylko dla osób planujących związać swoją karierę zawodową z administracją państwową. Również ekonomiści w sektorze prywatnym mogą bardzo skorzystać dzięki pogłębianiu wiedzy o finansach publicznych” – wyjaśnia prof. Szkoły Głównej Handlowej dr hab. Cezary Wójcik.

Rok Edukacji Ekonomicznej (REE) został ogłoszony przez Senat RP jako wyraz uznania dla poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie wiedzy w tym obszarze.

Jak wyjaśnił Senat RP w uchwale ustanawiającej REE, obchody zostały zainicjowane „w przeddzień 100. rocznicy wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia dla budowania, rozwoju i utrwalania niepodległości Polski. Jego idee edukacyjne w tym zakresie wsparte zostały przez Janusza Korczaka, który wydał „Bankructwo małego Dżeka” – jedną z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej jakie napisano w Polsce”.

W ramach obchodów REE różne instytucje i organizacje mogą przeprowadzać własne inicjatywy związane z edukacją ekonomiczną. Można je zgłaszać poprzez stronę: https://ree2024.pl/. Tam również można wyszukać inicjatywę, w której chcemy wziąć udział.