Fundusz Kościelny to kropla w morzu wielkiej kasy

Fundusz Kościelny to tylko jeden z elementów finansowania Kościołów, zwłaszcza katolickiego, i to wcale nie największy

komentuje Sławomir Dudek, doktor ekonomii, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych dla Polityki [14.01.2024].