Jaki budżet dla Polski? Fałszywy czy prawdziwy? Seminarium w Senacie RP

Tuż przed posiedzeniem senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 4 stycznia br. odbyło sięseminarium Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP pod hasłem: „Jaki budżet dla Polski? Fałszywy czy prawdziwy?”.

Seminarium otworzył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z przewodniczącym senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorem Kazimierzem Kleiną oraz przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu Zbigniewem Jakubasem.

Głównym mówcą podczas seminarium był dr Sławomir Dudek, który przedstawił prezentację Prawdziwy budżet państwa vs. 7 sztuczek rządu.

Dr Sławomir Dudek zaprezentował też raport Prawdziwy budżet, którego jest współautorem wraz z innymi, byłymi wieloletnimi pracownikami Ministerstwa Finansów – Hanną Majszczyk i Ludwikiem Koteckim.

Z dokumentu wynika, że:

Przejrzystość finansów publicznych jest dramatycznie niska, a rząd przesłał do parlamentu fikcyjny budżet. Co więcej, deficyt budżetu państwa może wynieść w 2023 r. ponad 235 mld złotych – 3,45 więcej niż podaje rząd.

W konferencji jako prelegenci udział wzięli również: wspomniana wyżej b. wiceminister finansów Hanna Majszczyk, b. minister i b. przewodniczący KNF dr Stanisław Kluza (adiunkt SGH), prof. Artur Nowak-Far z SGH.

Na zakończenie seminarium odbył się briefing prasowy, podczas którego dr Sławomir Dudek przedstawił najbliższe plany związane z działaniami na rzecz finansów publicznych – zobacz video.

Dr Sławomir Dudek zapowiedział również, że Rada Gospodarcza przy Marszałku Senatu wystosuje apel do Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP i Sejmu RP w sprawie przywrócenia przejrzystości finansów publicznych.

Dokument, którego jednym z twórców i sygnatariuszem jest prezes i główny ekonomista IFP, ujrzał światło dzienne 13 stycznia br. Pełna treść Apelu Rady Gospodarczej jest dostępna tutaj.