IFP na Forum Ekonomicznym w Karpaczu ogłasza ALERT Rzecznika Przejrzystości Finansów

Kosmiczna skala nieprzejrzystości w wydatkach i podatkach, rosnące niebezpiecznie zadłużenie, utrzymująca się wysoka inflacja, brak konkretnych działań władz Polski na rzecz wypłaty środków z Krajowego Funduszu Odbudowy – to tylko niektóre z groźnych zjawisk, na które zwraca uwagę Instytut Finansów Publicznych podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ogłaszamy ALERT Obywatelskiego  Rzecznika Przejrzystości Finansów Publicznych (RPF).

Na niebezpieczny poziom zadłużenia zwracają uwagę autorzy raportu Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2023 przygotowanego przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów we współpracy z ekspertami Instytutu Finansów Publicznych i Fundacji Przyjazne Państwo. Raport zostanie zaprezentowany uczestnikom Forum we wtorek 5 września o godz. 17.00.

Jak wskazuje jeden z autorów raportu, główny ekonomista i Prezes Zarządu Instytutu Finansów Publicznych, adiunkt SGH dr Sławomir Dudek, najnowsze prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że w latach 2023-24 deficyt nominalny utrzyma się na wysokim poziomie. W 2023 r. wzrośnie do 5% PKB i będzie 4. najwyższym deficytem w całej EU. W 2024 r. według prognozy deficyt wyniesie 3,7% PKB (bez uwzględnienia programu 800+). Przy uwzględnieniu tego wydatku deficyt wyniesie 4,5%. Podobny poziom prognozowany jest dla deficytu strukturalnego, podczas gdy średniookresowy cel to 1% PKB.

Instytut Finansów Publicznych podczas Forum współpracuje ze Szkołą Główną Handlową oraz ze Studenckim Kołem Naukowym Ekonomii Politycznej (SKN EP) SGH. Studenci SKN EP zapraszają uczestników Forum na prezentację projektu analitycznego, poświęconego systemowi podatków w Polsce – Rejestr danin publicznych. Jest on efektem wspólnej pracy Instytutu Finansów Publicznych, SKN EP i Instytutu Emerytalnego. Wykaz obejmuje podatki dochodowe, podatki konsumpcyjne, składki, cła, opłaty i inne daniny, w których gąszczu gubią się obywatele, przedsiębiorcy a nawet urzędnicy państwowi. Prezentacja i dyskusja pod tytułem Czy w Polsce potrzeba tyle podatków? odbędzie się w środę 6 września o godz. 20.00.

Ponadto dr Sławomir Dudek, główny ekonomista i prezes zarządu Instytutu Finansów Publicznych w czwartek 7 września będzie brał udział w debatach i spotkaniach poświęconych zagrożeniom dla stabilności systemu finansów publicznych – przede wszystkim inflacji i rosnącym kosztom obsługi zadłużenia.

„Forum Ekonomiczne w Karpaczu to okazja do eksperckiej wymiany doświadczeń. Możemy przyjrzeć się poszczególnym zagadnieniom z różnych punktów widzenia. Instytut Finansów Publicznych będzie pracował nad tym, aby decydenci dostrzegli perspektywę obywateli, którzy ostatecznie zawsze ponoszą konsekwencje gospodarczych działań rządu i mają prawo żądać, aby władze gospodarowały ich pieniędzmi w sposób efektywny, uczciwy i przejrzysty” – mówi dr Sławomir Dudek.

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Dyskutuje się na niej o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów. Udział w Forum biorą politycy, przedsiębiorcy i organizacje krajowe i międzynarodowe. Tegoroczne XXXII Forum Ekonomiczne odbywa się w dniach 5-7 września w Karpaczu.