Tak rząd PiS wsparł swoje samorządy. Wielokrotnie większe dotacje

Oznacza to, że gminy rządzone przez osoby wywodzące się z obozu rządowego otrzymały niemal 2,35 razy więcej środków pieniężnych niż gminy rządzone przez opozycję parlamentarną – policzył instytut.