Rolnicy kontra rząd, UE i Ukraina. Fakty i mity o polskim rolnictwie

Autorzy opublikowanego w poniedziałek, 19 marca, raportu IFP „Ziarno niezgody: analiza protestów rolniczych” zwracają w nim jednak uwagę, że głównym czynnikiem niezadowolenia rolników jest pogorszenie opłacalności ich produkcji. Tymczasem postulowane przez protestujących wprowadzenie embarga na import z Ukrainy nie spowoduje poprawy sytuacji polskiego rolnictwa. Może natomiast, na co zwracają uwagę autorzy, wywołać negatywne konsekwencje w wymianie handlowej w ogóle. „Ceny produktów rolnych w Polsce są bardziej zależne od sytuacji na rynkach światowych niż od importu z Ukrainy, co podważa argumenty za wprowadzeniem embarga. Nadprodukcja zbóż w Polsce i na świecie wpływa na ceny, czyniąc argumenty zwolenników embarga mniej przekonującymi. Analiza stanu zapasów zbóż w Polsce wskazuje, że import z Ukrainy nie miał decydującego wpływu na krajowe ceny, a skupienie się na modernizacji i poszukiwaniu nowych rynków zbytu byłoby bardziej efektywne” — to jeden z wniosków, do którego doszli autorzy analizy IFP .