Rok za nami. Dziękujemy i szykujemy się na jeszcze więcej w 2024!

Za nami niesamowity rok – pierwszy rok działalności Instytutu Finansów Publicznych. Zaledwie kilkumiesięczna organizacja zdołała wywalczyć sobie poważane miejsce w środowisku eksperckim, w debacie publicznej, w mediach oraz – co najważniejsze – w sercach licznych współpracowników, sprzymierzeńców i darczyńców.

W środę 6 grudnia mieliśmy okazję spotkać się w tym najbliżej współpracującym gronie, aby gratulować, dziękować i wspominać. Ale też po to, aby planować następny rok, w którym obiecujemy nie spoczywać na laurach.

Oto kilka liczb z mijającego roku:

8 – tylu wybitnych autorytetów liczy Rada Programowa IFP

8 – tyle zaangażowanych osób pracuje w zespole IFP

200 – łącznie tyle lat doświadczenia w resorcie finansów mają ekonomiści działający w IFP i z IFP

23 – tyle organizacji partnerskich nawiązało z nami współpracę

14 – tyle instytucji dołączyło do naszej Koalicji na Rzecz Przejrzystości Finansów Publicznych

4244 – tyle razy w mediach był wymieniany IFP (średnio 14 razy dziennie)

1980 – tyle wyników daje wyszukiwarka internetowa po wpisaniu hasła „raj wydatkowy”, które IFP spopularyzował wyjaśniając patologie wydatków pozabudżetowych

30 – w tylu (a nawet więcej) konferencjach, sympozjach i spotkaniach branżowych brali udział przedstawiciele IFP

60 – tylu cenionych ekonomistów i prawników podpisało nasz Apel o Przywrócenie Przejrzystości Finansów Publicznych

 

A w 2024?

Ile działań, publikacji, spotkań, happeningów, konferencji, wystąpień w mediach?

Jak mawiali starożytni Sarmaci: „Sky is the limit”!

 

Dziękujemy wszystkim, którzy z nami pracowali i wspierali nas na milion sposobów: wiedzą, kompetencjami, dobrym słowem, darowizną, wolontariatem… Wszyscy jesteście bezcenni.

Bądźcie z nami nadal, bo zadań nie zabraknie!