Przewodniczący Rady Programowej IFP prof. Paweł Wojciechowski pokieruje Radą Nadzorczą Poczty Polskiej

Ministerstwa Aktywów Państwowych dokonując zmian w składzie Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A., powierzyło Pawłowi Wojciechowskiemu funkcję przewodniczącego. Obok Pawła Wojciechowskiego, do rady nadzorczej spółki zostali powołani: Magdalena Gaj, Mariusz Popek i Jerzy Sławek.

„Powołanie Pawła Wojciechowskiego na stanowisko przewodniczącego RN Poczty Polskiej niewątpliwie świadczy o uznaniu dla jego ogromnego doświadczenia w zasiadaniu w organach w zarządach i radach nadzorczych około dwudziestu spółek prawa handlowego. Udział we władzach tak ważnej dla obywateli spółki jak Poczta Polska wiąże się z licznymi wyzwaniami i odpowiedzialnością. Życzymy powodzenia” – komentuje prezes Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek.

Prof. Paweł Wojciechowski jest ekonomistą, menedżerem, nauczycielem akademickim. W swojej karierze był również urzędnikiem państwowym i dyplomatą. W latach 2006-2020 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, doradcy premiera, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ambasadora przy OECD oraz głównego ekonomisty ZUS. W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska S.A. Wcześniej pełnił funkcję prezesa innych spółek rynku finansowego oraz funkcję dyrektora oddziału Polskiego Banku Rozwoju S.A. Kierował projektami UNDP i USAID.