„Otwarty Budżet Samorządu Terytorialnego”, panel organizowany przez IFP na IX Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach!

Instytut Finansów Publicznych, który był partnerem instytucjonalnym tegorocznego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, zorganizował panel „Otwarty Budżet Samorządu Terytorialnego”. W panelu eksperci zidentyfikowali oraz ocenili bariery i wyzwania stojące na drodze do większego udziału obywateli w nadzorze nad wykorzystaniem środków publicznych. W dyskusji, którą moderował dr Konrad Walczyk, ekspert Instytutu Finansów Publicznych, wykładowca i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, uczestnikami byli:

Jacek Lelek, burmistrz miasta i gminy Stary Sącz

Grzegorz Benedykciński, burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki

Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych,

Mateusz Klupczyński, prezes zarządu firmy Publink,

Agnieszka Libudzka, dziennikarka, kierownik oddziału Polskiej Agencji Prasowej w Olsztynie.

Podczas panelu przedstawione zostały wyniki pilotażowego etapu badania przejrzystości finansów jednostek samorządu terytorialnego.

„Publikowanie informacji o zawartych umowach przez władze samorządowe jest krokiem we właściwym kierunku, lecz niewystarczającym. Aby obywatele mieli faktyczną możliwość kontrolowania budżetów lokalnych, to, po pierwsze, informacje te muszą zostać tak opracowane i prezentowane, aby było możliwe ich wyszukiwanie, filtrowanie, przeglądanie, porównywanie, pobieranie itd. w sposób wygodny dla ich użytkownika. Będziemy badać rejestry umów udostępniane przez jednostki samorządu terytorialnego według tych kryteriów” – wyjaśniał dr Konrad Walczyk z IFP, współautor badania.

Przejrzystość finansów publicznych na poziomie samorządów, które są, jak to powiedział dr Sławomir Dudek „na pierwszej linii frontu”, jest kluczowa do osiągnięcia przejrzystości na stopniu krajowym.

„ Jeżeli politycy, decydenci na poziomie centralnym mają pokusę, żeby wyprowadzać  z budżetu pieniądze i nieprzejrzyście je dzielić, to umówmy się w samorządach też to istnieje” – tłumaczył dr Sławomir Dudek, Prezes Instytutu Finansów Publicznych.

To dopiero początek naszych działań związanych z samorządami, więc wyczekujcie IFP na kolejnych konferencjach!