Konkurs na najlepsze prace dyplomowe o finansach publicznych

Jednym z warunków odpowiedzialnej, przejrzystej i racjonalnej gospodarki finansowej państwa jest istnienie specjalistów rozumiejących zawiłości finansów publicznych. Są oni potrzebni nie tylko w administracji rządowej, ale również w biznesie oraz trzecim sektorze. Dlatego zachęcamy do podejmowania tematyki finansów publicznych w pracach dyplomowych a wykładowców do inspirowania nią studentów.

Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Piotr Wachowiak oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP Senator Kazimierz Kleina. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej, ogłoszonego w 2024 r. przez Senat RP. Instytut Finansów Publicznych jest partnerem obchodów.

Instytut Finansów Publicznych bardzo intensywnie działa na rzecz edukacji i popularyzacji wiedzy. W związku z tym aktywnie włączamy się – jako partner – w obchody Roku Edukacji Ekonomicznej, który w 2024 r. ogłosił Senat RP. Zgodnie z naszą misją, chcemy zainteresować studentów oraz szerzej społeczność akademicką tematyką finansów publicznych jako przedmiotem badań i kształcenia. Dlatego w Roku Edukacji Ekonomicznej ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę licencjacką i najlepszą pracę magisterską na temat finansów publicznych. W obydwu kategoriach przewidujemy główną nagrodę wysokości 5 tys. zł.

– Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek.

Informacje o konkursie

Do konkursu należy zgłosić do dnia 7 października 2024 r.  samodzielną i oryginalną pracę licencjacką, poświęconą finansom publicznym, złożoną na uczelni do dnia 30 września 2024 r.

Główna nagroda za najlepszą pracę licencjacką: 5 000 zł

Główna nagroda za najlepszą pracę magisterską: 5 000 zł

Partner konkursu

Fundacja Wolności Gospodarczej

Harmonogram konkursu

 • Termin przyjmowania prac: do 07.10.2024 r.
 • Termin weryfikacji formalnej zgłoszeń: 14.10.2024 r.
 • Termin oceny merytorycznej prac: 18.11.2024 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 20.11.2024 r.

Oświadczenia do pobrania

Poniższe oświadczenia należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie zeskanować i załączyć do formularza zgłoszeniowego.

W przypadku pracy więcej niż jednego autora oświadczenia muszą być złożone oddzielnie przez każdego z autorów.

Potrzebujesz pomocy?

W razie trudności technicznych albo dodatkowych pytań napisz do nas: konkurs@ifp.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy

  Wymagane załączniki

  1. Praca zgłaszana do konkursu [PDF]

  2. Skan podpisanego zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego złożenie pracy dyplomowej [PDF/JPG]

  3. Skan podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [PDF/JPG]

  4. Skan podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych regulaminem [PDF/JPG]

  Kapituła konkursowa:

  prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz – dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej (SGH), członkini Rady Programowej IFP

  dr Sławomir Dudek – prezes i główny ekonomista IFP

  dr Mirosław Gronicki – były minister finansów, członek Rady Programowej IFP

  sen. Kazimierz Kleina – przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przewodniczący kapituły konkursowej

  dr Stanisław Kluza – były minister finansów, członek Rady Programowej IFP

  Ludwik Kotecki – członek Rady Polityki Pieniężnej, członek Rady Programowej IFP

  Krzysztof Pietraszkiewicz – wieloletni prezes Związku Banków Polskich

  dr Konrad Walczyk – Wicedyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), sekretarz kapituły konkursowej

  prof. Paweł Wojciechowski – były minister finansów, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych

  prof. Cezary Wójcik – profesor ekonomii i przywództwa SGH, visiting scholar na uniwersytetach Harvarda, Berkeley, Melbourne, Glasgow i in., członek Rady Programowej IFP