Fundusz Covid-19 nadal ratuje wydatki rządu

Także Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, przypomina, że korzystanie z pozabudżetowych funduszy jest niezgodne z art. 219 konstytucji: – Ustawa budżetowa jest podstawowym aktem zarządzania finansami publicznymi państwa – przypomina i dodaje, że obligacje BGK są kosztowniejsze niż rządowe. – Rozumiem, że to musi trwać, ale jeśli sposób korzystania z tego funduszu nie zmieni się w 2025 r., to zapowiedź przywracania praworządności w finansach pozostanie pustosłowiem – dodaje ekonomista.