Dr Sławomir Dudek gościem studentów Akademii Leona Koźmińskiego

Inauguracyjne spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Tiger na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie było poświęcone problematyce makroekonomii a w szczególności finansów publicznych. Gościem spotkania pod tytułem “Przyszłość Polskiej Gospodarki: Wizja na 2024 rok” był główny ekonomista i prezes Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek, który wygłosił  prelekcję na temat finansów publicznych oraz pokazał analizę makroekonomiczną dla Polski na 2024 rok.