Tak PiS miał wspierać „swoje” samorządy. Dotacje większe ponad dwukrotnie niż dla opozycji

Z raportu wynika, że do gmin rządzonych przez włodarza popieranego przez Zjednoczoną Prawicę trafiło łącznie ok. 5486 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, do gmin rządzonych przez polityków niezależnych ok. 3684 zł, a do gmin rządzonych przez opozycję z tzw. paktu senackiego ok. 2333 zł. „Oznacza to, że gminy rządzone przez osoby wywodzące się z obozu rządowego otrzymały niemal 2,35 razy więcej środków pieniężnych niż gminy rządzone przez opozycję parlamentarną” – czytamy.