O długu publicznym na konferencji w SGH

Analiza problemów, jakie rodzi prowadzona w Polsce ekspansywna polityka fiskalna, przejrzystość finansów publicznych oraz zakres stosowania reguł fiskalnych – to główne tematy konferencji „Dług publiczny. Granice ekspansji fiskalnej”, która odbyła się 1 marca w Szkole Głównej Handlowej.

Dyskusja w czasie konferencji była ukierunkowana na udzielenie odpowiedzi na pytanie, na ile rosnące zadłużenie rządu rodzi:

  • zagrożenie zepchnięcia gospodarki ze ścieżki zrównoważonego wzrostu,
  • ryzyko trwałego zmniejszenia się inwestycji prywatnych,
  • możliwość pojawienia się pieniężnego finansowania deficytów budżetowych, które powodowałoby utrzymywanie się chronicznie podwyższonej inflacji.

W debacie, którą moderował dr Stanisław Kluza – prezes Quant Tank, adiunkt SGH, udział wzięli:

  • dr Sławomir Dudek – prezes Instytutu Finansów Publicznych, adiunkt SGH
  • dr Maciej Bukowski – prezes Instytutu WiseEuropa
  • Ignacy Morawski – główny ekonomista Pulsu Biznesu
  • dr hab. Witold Orłowski, Akademia Vistula, Politechnika Warszawska
  • dr hab. Andrzej Sławiński, Katedra Ekonomii Ilościowej, SGH

Organizatorami konferencji byli: Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank, Katedra Ekonomii Ilościowej SGH oraz Instytut Statystyki i Demografii SGH. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal ISB News.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem video debaty – tutaj.