Dotacje dla swoich w 19:30!

Instytut Finansów Publicznych przygotował raport Dotacje dla swoich. Autorzy sprawdzili 40 tysięcy dofinansowań dla samorządów w latach 2019-2023. Te dotacje były tak skonstruowane, żeby szły do tych samorządów, gdzie jest szansa wygrania wyborów, gdzie rządzi ktoś ze Zjednoczonej Prawicy. Z raportu wynika m.in., że tam, gdzie gminą rządził włodarz popierany przez Zjednoczoną Prawicę, dotacje średnio wyniosły prawie 5,5 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gminy rządzone przez niezależnych samorządowców otrzymały prawie 3,7 tys. zł. W gminach rządzonych przez ówczesną opozycję średnia dotacja na mieszkańca to nieco ponad 2,3 tys. zł. Głównie w dużych miastach brakuje więc pieniędzy na inwestycje, mówią samorządowcy.