„Za wcześnie na otwieranie szampana”

“Za wcześnie na otwieranie szampana i obniżki. Walka z inflacją nie została zakończona. Inflacja w Polsce jest niska, bo działa efekt bazy statystycznej oraz mamy cały czas zamrożone ceny, które trzeba już odmrozić. Mamy bardzo wysoki wzrost płac i ekspansywną politykę fiskalną. Inflacja bazowa nie jest niska”