XIV Europejski Kongres Finansowy w Sopocie: “Czy chcemy jeszcze się ścigać?”

W dniach  w dniach 10-12 czerwca w Sopocie odbędzie się  XIV EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY –  jedno z najważniejszych wydarzeń sektora finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku w Kongresie uczestniczy ponad 1500 przedstawicieli biznesu, instytucji finansowych, konsultingu, kancelarii prawnych oraz szkół wyższych.

Instytut Finansów Publicznych jest partnerem instytucjonalnym XIV edycji Europejskiego Kongresu Finansowego. Motto tegorocznego kongresu brzmi:  “Czy chcemy jeszcze się ścigać?”.

Podczas czternastej edycji Kongresu organizatorzy zapraszają m.in. do rozmów o:

 • koniecznym poszukiwaniu równowagi między korzyściami i ryzykiem dla klientów instytucji finansowych
 • cyberbezpieczeństwie, bezpiecznym obiegu danych i dalszej cyfryzacji sfery komercyjnej i publicznej
 • wyzwaniach związanych z finansowaniem wielkich projektów inwestycyjnych (transformacja energetyczna, w tym energetyka jądrowa, wydatki zbrojeniowe, udział polskich firm w odbudowie Ukrainy)
 • AI – czy rzeczywiście w krótkim czasie będziemy mieli odczuwalną rewolucję
  w procesach, obsłudze klienta, usługach serwisowych
 • możliwościach wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy
 • działaniach na rzecz wzrostu wiarygodności ekonomicznej Polski
 • finansowaniu wdrażania ESG, a w szczególności zielonej transformacji
 • stymulowaniu wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji
 • finansowaniu zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości
 • racjonalizacji polityki mieszkaniowej i imigracyjnej
 • działaniach dla wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE

W pierwszym dniu Kongresu, 10 czerwca, polecamy panel z udziałem ekspertów Instytutu Finansów Publicznych pt. “Wiarygodność ekonomiczna”, którego gospodarzem jest Open Eyes Economy. A 12 czerwca zapraszamy na premierę raportu “Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2024”, którego współautorem jest dr Sławomir Dudek.

Zapraszamy do udziału w kongresie. Rejestracji uczestnictwa można dokonać na stronie: https://efc.myevent.pl/